Proč musí zákazníci podepisovat „účtenky“ ve směnárnách?

Blog

Proč musí zákazníci podepisovat „účtenky“ ve směnárnách?

V České republice musí dle nařízení České Národní Banky všechny směnárny vyžadovat od svých zákazníků, aby podepsali dlouhý a poměrně komplikovaný dokument připomínající účtenku, který obsahuje mnoho informací, jež zákazníci ne vždy chtějí číst. Tento dokument ve skutečnosti neslouží jako účtenka, ale jako takzvané “Informace před provedením směnárenského obchodu”, které mají poskytnout zákazníkům přehled o obchodu, který se právě chystají uzavřít, a poté stvrdit svým podpisem.

Původní záměr České Národní Banky byl jistě správný a byl pravděpodobně založený na stížnostech zákazníků, kteří měli pocit nedostatečné informovanosti o kurzu či provizi. Nicméně, jak je obvyklé se změnami tohoto typu, i tato nová ustanovení v zákoně mají svá pro a proti.

Pro srozumitelnost většině zákazníků musí být dokument vždy napsán alespoň v češtině a angličtině, a zahrnuje následující informace o provozovateli směnárny:
1. Název firmy
2. Adresa sídla a adresa provozovny, v níž je smlouva uzavírána
3. Identifikační číslo

Také poskytuje informace o směnárenském obchodu:
1. Označení měn, mezi nimiž má být směna provedena
2. Částka, která má být zájemcem složena k provedení směny
3. Směnný kurz
4. Částka, která odpovídá částce složené zájemcem k provedení směny po přepočtu směnným kurzem
5. Úplata za provedení směnárenského obchodu
6. Částka, která má být zájemci vyplacena po provedení směny, jestliže se liší od částky uvedené v bodě 4
7. Datum a čas poskytnutí informace zákazníkovi.

A nakonec ještě informuje o dalších právech zájemce:
1. Informace o právu zájemce podat stížnost orgánu dohledu a název a adresa sídla tohoto orgánu
2. Informace o právu zájemce podat návrh orgánu mimosoudního řešení sporů mezi zájemcem a provozovatelem a název a adresa sídla tohoto orgánu.

Zákon vyžaduje, aby po odsouhlasení transakce zákazníkem a směnárnou pracovník směnárny předal zákazníkovi zmíněný dokument a požádal ho o kontrolu a podpis před dokončením směnárenského obchodu. Poté, co zákazník dokument podepíše, je mu předána hotovost spolu s vytištěnou klasickou účtenkou.

Jak je vidět, toto je opravdu hodně informací, které musí být vytištěny na relativně malém kusu papíru, obzvláště pokud mají být ve dvou jazycích. A právě toto je jedním ze zmíněných “proti”, jelikož celá transakce se kvůli tomuto nařízení samozřejmě prodlužuje, a výsledkem je, že mnoho zákazníků celý proces považuje za nepříjemný a někdy dokonce podezřelý.

Aby směnárenské společnosti zajistily hladký průběh zákaznického servisu, většina z nich, včetně Interchange, implementovala tento dokument do svého softwaru tak, aby mohl být automaticky vygenerován a vytisknut při každé transakci. Výsledkem je, že výsledný dokument má stejný formát jako účtenka; obvykle je na stejném rozměru papíru a psán stejným typem písma. To následně lidi mate a stává se dalším “proti”, jelikož se tak “účtenky” stávají nepřehlednými.

Je důležité zdůraznit, že záměrem směnáren opravdu není zmást nebo oklamat zákazníka, je to zkrátka jen povinnost daná zákonem. My doufáme, že si zákazníci, kterým tato situace obzvláště vadí, přečtou tento blog a porozumí, že je to složité pro všechny zainteresované strany. Doufejme, že se věci jednou změní, a my v Interchange se prozatím budeme snažit, aby celý proces byl co nejméně nepříjemný!